El curs de lideratge m’ha permès treballar en grup, conèixer altres formes diferents de reaccionar i pensar gràcies a cada una de les persones que formàvem el grup. Els treballs fets amb els diferents grups de la classe ens han ajudat a trobar formes d’entesa en algunes situacions que es poden presentar al liderar un equip de treball.

I una de les coses més importants, i que crec que ens ha ajudat més, és entrar en relació amb gent que no has treballat mai i amb els quals tens una relació activa i un molt bon ambient de treball.

Gràcies

JOAN CANELA RIOS