Amb la frase “pilotes dins” la Montse ens ha fet reconsiderar sobre la importància de conèixer les nostres emocions per poder comunicar–nos adequadament i així aconseguir els resultats que volem. Ella ens ha motivat a crear nous vincles, a sentir que ens hem d’implicar i arribar a un compromís per assolir els nostres projectes presents i futurs. El curs d’Intel·ligència Emocional ha estat un curs enriquidor amb un abans i un després, i amb un missatge clar:  “tu ets la clau”.

IMMA MELARA