Amb la Montse he comprès la importància de les relacions emocionals en l’àmbit laboral. M’ha introduït en les tècniques bàsiques per poder dur a terme les accions enfocades a la comprensió emocional a la feina. La motivació i el lideratge han estat també una part important de la seva formació, sempre d’una manera pràctica i efectiva. La seva implicació ha estat clau per al desenvolupament dels coneixements.

DAVID BAUTISTA