Política de Privacitat

 

  1. Política de privacitat

Moving Coaching informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollits per la navegació, contacte o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentint, Moving Coaching garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el RD 1720/2007 de 21 de Desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

  1. Recollida, finalitat i tractament de dades

Moving Coaching té el deure d’informar els usuaris de la seva web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es puguin dur a terme, ja sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic, telèfon o adreça postal, o en complementar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Moving Coaching serà considerada com a responsable de les dades recavades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Moving Coaching informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recavades contempla: l’atenció de les sol·licituds realitzades, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i la informació sobre productes o esdeveniments que organitzi l’empresa.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals recollides a través del lloc web de Moving Coaching i, per tant, tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats davant l’Agencia Española de Protección de Datos per Montserrat Andreu Magarolas.

  1. Comunicació d’informació a tercers

Moving Coaching informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, a no ser que tingui obligació legal de fer-ho, o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament.

Algunes eines que Moving Coaching utilitza per gestionar les dades dels usuaris són contractades per tercers.

Per tal de prestar serveis estrictament necessaris pel desenvolupament de l’activitat, Moving Coaching comparteix dades amb les següents empreses, sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per a realitzar les seves funcions com encarregats del tractament, però no podran usar-la per altres finalitats. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Hosting, domini, correu electrònic: 10DENCEHISPAHARD, S.L

Assesoria/Gestoria: Josep M. Piñol. TGN Gestió.

  1. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Donat que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de Moving Coaching, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) a la següent adreça: Avgda. Marquès de Montoliu, 10-12, P, 1-1,  43002 de Tarragona o a l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de contenir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, sol·licitud, adreça i dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

  1. Responsable del tractament de dades personals

Identitat del responsable: Montserrat Andreu Magarolas

Nom comercial: Moving Coaching

NIF: 39726176R

Adreça: Avgda. Marquès de Montoliu, 10-12, P, 1-1. Tarragona.

Correu electrònic: montse@movingcoaching.cat

Telèfon: 661327254

Activitat: formació i sessions de coaching presencials i online.