SERVEIS

Coaching empresarial

La decisió de canviar  d’una persona,  un equip, una empresa…és precedida per una cadena de resultats insatisfactoris, dels que no se’n pot detectar l’origen. S’admet que alguna cosa no funciona en el nivell d’efectivitat que podria tenir. A l’estar dins la situació, no és possible detectar què passa. És moment de demanar coaching.

Mitjançant el coaching d’equips es convida al mateix equip a detectar, entendre i percebre quins són els seu patrons de comportament. Un cop detectats, el mateix equip és capaç de trobar, amb l’ajuda del coach, noves formes d’actuar, de comportar-se i de crear.

El coaching d’equips permet que el flux d’energia que s’havia estancat torni a fluir.

Beneficis del Coaching empresarial

  • Facilita el canvi.
  • Facilita l’adaptació de persones en las empreses que estan en procés de canvi o fusió.
  • Estimula les persones per tal que aquestes assoleixin resultats sense precedents.
  • Facilita la comunicació, detectant disfuncions.
  • Predisposa a les persones pel treball en equip.
  • Destaca la potencialitat i les habilitats de cada persona.
  • Busca transformar la cultura de l’organització.
  • Fomenta l’aprenentatge en equip.
  • Propugna estructures participatives, horitzontals i democràtiques.
  • Facilita l’adopció d’una visió sistèmica.

Coaching personal

El coaching personal és un procés d’acompanyament en el que el coach fa de mirall del client. En aquest procés cap a un objectiu concret, el client creix com a persona, coneixent-se millor i provant noves manera d’afrontar els problemes.

El coaching individual està enfocat tant a nivell professional com a nivell personal (Life Coaching) per a la millora del rendiment de les persones.

A través de l’escolta activa i de les preguntes, el coaching augmenta el poder personal del client i,  juntament amb ell, dissenya un pla d’acció i el posa en pràctica.

El coach guia i recolza al client per obtenir el millor d’ell mateix, a assolir allò que desitja i a exercir els canvis que necessita.

El coaching és un camí per superar limitacions. Permet fer conscients accions, hàbits, valors, creences i judicis, a fi de facilitar processos de canvi. D’aquesta forma, el client por realitzar accions que el portin a ser una persona millor, més complerta.

Formació pel desenvolupament

Pel desenvolupament tant de persones com d’equips és imprescindible donar un primer pas de  “presa de consciència” que posi sobre la taula els punts de millora dels individus.

Les formacions pretenen donar llum al “món interior” de cadascú, per fer conscient quin tipus de desenvolupament requereix cada persona: aprendre a relacionar-se amb major assertivitat, enriquir el seu lideratge, enfortir la seva autoestima, establir relacions excel·lents… Els cursos poden servir de punt de partida per a un posterior disseny de l’acció en coaching a executar, ja sigui a nivell individual o de grup.